Kislég

Malý Lég
magyar lakosság 1910
100%
442
magyar lakosság 1921
100%
424
Tszf. magasság: 121 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 93037
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: kisközség

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben található, Dunaszerdahelytől 14 km-re északnyugatra, Somorjától 13 km-re északkeletre, Pozsonytól 36 km-re délkeletre fekszik az 572-es út mentén. Teljesen egybeépült Nagyléggel, vele együtt alkotja a község központi részét.

Közigazgatás

1940-ig önálló község, azóta Lég egyik településrésze és kataszteri területe. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Somorjai járásához tartozott, Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig, annak megszüntetéséig a Somorjai járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Somorjai járás). Területe 3,33 km² (a községterület 13,1 %-a) 1921 óta nem változott.

Népesség

1939-ben 568, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt. 2011-re népessége ennek másfélszeresére nőtt, 857-en éltek itt, a község összlakosságának 34,0 %-a.

Történelem

Kislég nevével először egy 1311-ből származó oklevélben találkozunk Kyus Leég alakban. További megjelenési formái: 1517-ben Kyslegh, 1828-ban Kis-légh, 1921-ben Maly Lég. 1324-ben a Salamon nemzetségbeliek a község földesurai, de a későbbiekben a birtok egy részét átengedik Olgyai Péternek és fiának, 1517-ben II. Lajos király Kisléghi Pál fiát, Pétert, illetve Egyed fiát, Andrást, valamint Mátyás fiát, Balázst iktatta be itteni birtokukba. 1608-ban Léghi István fia, Simon itteni kúriáját nejének, Zsófiának adományozta. 1657-ben Alszegi Mátyás itteni birtokrészét Szüllő Ferencnek 50 évre elzálogosította. Két évvel később Szüllő Ferenc a párkányi csatában elesett neje és gyermekei osztozkodtak az itteni birtokon. Ezt 1802-ben Szüllő Zsigmond Gálffy Péternek zálogosította el. A Léghi vagy Kisléghi család a XIX. század elejéig birtokos a községben. Később a Benyovszkyak, a Bacsákok, a Lelkesek és Domesok a község nagyobb birtokosai, földesurai. Az 1828-as Nagy Lajos-féle összeírásban 42 házzal és 307 lakossal szerepel. 1866-ban tűzvész pusztított a községben. 1940-ben Nagyléggel és Szásszal egyesítették Lég néven.

Mai jelentősége

Ld. Lég